پنج شنبه 18 مهر 1398
تعداد بازدید: 108

برگزاری جلسه توجیهی برنامه خود اظهاری در مرکز بهداشت غرب اهواز

جلسه توجیهی برنامه خود اظهاری جهت 60 نفر از مدیران عامل، کارفرمایان و روسای صنایع و بیمارستان‌ها در مرکز بهداشت غرب اهواز برگزار شد.

جلسه توجیهی برنامه خود اظهاری جهت 60 نفر از مدیران عامل، کارفرمایان و روسای صنایع و بیمارستان‌ها در مرکز بهداشت غرب اهواز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب اهواز، دکتر مهرداد شریفی رئیس مرکز با بیان خبر در این‌ خصوص اظهار داشت: گزارشات استخراج شده توسط همکاران بهداشت حرفه ای از سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار و مقایسه آن با آمارهای منتشره از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها شناسایی و ثبت کامل کارگاه‌ها انجام نشده، پوشش بازرسی‌ها نیز کامل نیست و این مهم می‌طلبد ضمن تلاش بیش از پیش کارشناسان بهداشت حرفه‌ای ارتباط بین بخش صنایع و مراکز نیز افزایش یابد. 

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز افزود: هدف از اجرای برنامه خوداظهاری، فراهم نمودن ابزاری است تا از کلیه منابع و امکانات موجود در بخش خصوصی برای ارتقاء سلامت شاغلین بهره گرفته و همچنین شرایطی را فراهم نماییم تا بازرسان بهداشت حرفه‌ای زمان و فرصت بیشتری را جهت اجرای وظایف حاکمیتی خود صرف نمایند.

شریفی ادامه داد: در همین راستا با دعوت از مدیران عامل، کارفرمایان و روسای صنایع و بیمارستان‌ها، جلسه‌ای به منظور آشنایی با نحوه اجرای برنامه با همکاری واحد بهداشت حرفه‌ای غرب اهواز تشکیل شده است.

در این جلسه مسئول واحد بهداشت حرفه‌ای اهداف برنامه خوداظهاری را بیان و سپس کارشناسان واحد به تشریح نحوه اجرای برنامه پرداختند.
گفتنی است در پایان جلسه تعدادی از مدعوین در رابطه با مشکلات احتمالی اجرای برنامه نکاتی را مطرح و در این خصوص بحث و تبادل نظر لازم به عمل آمد.  طراحی و پیاده سازی: راد رایانه