دوشنبه 22 مهر 1398
تعداد بازدید: 98

مواكب شهرستان اندیمشك سمپاشی شد

تیمی متشکل از کارشناس بهداشت محیط و تکنسین واحد بیماری‌ها جهت بازرسی و سم پاشی مواکب مستقر در شهرستان اندیمشک به محل‌های مورد نظر اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان اندیمشک، تیمی متشکل از کارشناس بهداشت محیط و تکنسین واحد بیماری‌ها جهت بازرسی و سم پاشی موکب‌های مستقر در شهرستان اندیمشک به محل‌های مورد نظر اعزام شدند.

مهندس عنافجه رئیس مرکز بهداشت اندیمشک در این رابطه گفت: پس از بررسی منطقه، آموزش‌های لازم به پرسنل تهیه و توزیع مواد غذایی در خصوص رعایت نظافت فردی و محیط کار، لزوم داشتن کارت تندرستی، استفاده مستمر از روپوش کار و آب سالم جهت شستشو و طبخ مواد غذای داده شد.

وی افزود: اطراف چادرها و مواکب شهرستان و تعدای از موکبهای پراکنده در شهرستان نیز توسط بهداشت محیط با استفاده از سم مخصوص، سمپاشی گردید.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه