یک شنبه 21 مهر 1398
تعداد بازدید: 173

تشکیل یازدهمین قرارگاه کمیته تخصصی دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

یازدهمین قرارگاه کمیته تخصصی دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد.

یازدهمین قرارگاه کمیته تخصصی دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، یکشنبه ۲۱ مهرماه سال جاری یازدهمین قرارگاه کمیته تخصصی دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز با محوریت بیمارستان سوانح و سوختگی و شبکه بهداشت و درمان هندیجان در محل حوزه دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد.

این جلسه به منظور مصرف بهینه و کاهش هزینه‌ها در حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی اهواز و شبکه بهداشت و درمان هندیجان تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا کارشناسان معاونت‌های غذا و دارو، درمان، توسعه و بهداشت گزارش‌های تفصیلی از مراکز پیشگفت ارائه کردند که توسط اعضای کمیته تخصصی مذکور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت منجر به نتایج قابل توجهی شد.

همچنین در این جلسه مقرر شد مدیر شبکه بهداشت و درمان هندیجان و رئیس بیمارستان طالقانی موضوعات مطروحه را بررسی و در جلسه آینده که حدودا یک ماه دیگر برگزار خواهد شد، گزارشی از رفع نواقص و اقدامات انجام شده را ارائه نمایند.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه