دوشنبه 22 مهر 1398
تعداد بازدید: 212

افتتاح اولین پایگاه سلامت مرکز بهداشت غرب اهواز در کانون اصلاح و تربیت اهواز

اولین پایگاه سلامت مرکز بهداشت غرب اهواز در کانون اصلاح و تربیت اهواز با حضور رئیس بهداشت غرب اهواز و برخی مسئولین واحدهای ستادی غرب اهواز، رئیس اداره بهداشت و درمان زندان‌های استان، ریاست دفتر حمایت از حقوق کوکان و بانوان دادگستری استان خوزستان و مدیر کانون اصلاح و تربیت، در کانون اصلاح تربیت اهواز برای نخستین بار در زندان‌های استان خوزستان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب اهواز، اولین پایگاه سلامت مرکز بهداشت غرب اهواز در کانون اصلاح و تربیت اهواز با حضور دکتر مهرداد شریفی رئیس بهداشت غرب اهواز، برخی مسئولین واحدهای ستادی غرب اهواز، دکتر نورزاده رئیس اداره بهداشت و درمان زندان‌های استان، شمعونی رئیس دفتر حمایت از حقوق کوکان و بانوان دادگستری استان خوزستان و نیسی مدیر کانون اصلاح و تربیت، در کانون اصلاح تربیت اهواز برای نخستین بار در زندان‌های استان خوزستان افتتاح و به چرخه ارائه خدمات سلامت زندانهای استان پیوست.

شریفی رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز در مراسم افتتاح این پایگاه اظهار داشت: افتتاح این پایگاه در راستای تقویت همکاری بین بخشی و همچنین حفظ و ارتقای سطح سلامت مهرجویان کانون اصلاح و تربیت اهواز صورت گرفته است که در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان کانون اصلاح و تربیت و مرکز بهداشت غرب اهواز برای ایجاد پایگاه ارائه خدمات سلامت در کانون صورت پذیرفته است.

رئیس مرکزبهداشت غرب اهواز تصریح کرد: ارائه خدمات و مراقبت‌ها در این پایگاه سلامت به صورت نیمه وقت و به مدت دو بار در هفته در مباحث پزشکی، دندان‌پزشکی و دیگر خدمات سلامت در قالب تیم‌هایی متشکل از پزشک، دندانپزشک، کارشناسان بهداشت محیط، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها، آموزش سلامت و بهداشت روان به منظور ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی، آموزش مسائل و مباحث بهداشتی، خدمات بهداشت روان و کنترل بهداشت محیط  کانون و نظارت بر تهیه و توزیع مواد غذایی در آشپزخانه و آب شرب کانون اصلاح و تربیت، فعالیت خود را شروع و کلیه مهرجویان این کانون را تحت پوشش قرار می‌دهد.

شریفی همچنین از دیگر دستگاه‌های مرتبط خواست همکاری خود را با کانون اصلاح و تربیت اهواز افزایش دهند تا مسئولین کانون بتوانند موانع و مشکلات مهرجویان را سریعتر مرتفع و با طیب خاطر بیشتر به انجام تربیت آنان بپردازند.   طراحی و پیاده سازی: راد رایانه