سه شنبه 23 مهر 1398
تعداد بازدید: 144

برگزاری کمیته سلامت مادران باردار در امیدیه

کمیته سلامت مادران با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان امیدیه در مراکز و پایگاه‌های سلامت شهری و روستائی به منظور بررسی روند ارائه خدمات به مادران باردار و زایمان کرده در محل دفتر کار مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان امیدیه، سه‌شنبه 23 مهرماه 1398 کمیته سلامت مادران با حضور مهدی آبدیده مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان، اعضای کمیته، مسئول واحد سلامت خانواده، کارشناسان مادران و باروری سالم، پزشکان و مراقبین سلامت شاغل در مراکز و پایگاه‌های سلامت شهری و روستائی به منظور بررسی روند ارائه خدمات به مادران باردار و زایمان کرده در محل دفتر کار مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تشکیل شد.

طی این کمیته ابتدا الهام صالح‌نژاد دبیر جلسه و کارشناس مسئول مادران، نطق دستور کمیته را بیان نموده و همچنین یاد آور شد که یکی از ارکان مهم خدمات بهداشتی، ارائه خدمت مناسب به مادران در دوران بارداری، زایمان و پس از آن است.

وی در ادامه گفت: هدف از مراقبت‌های بهداشتی در این دوران این است که هر مادری با هر وضعیتی و در هر سطحی از نیاز به خدمات، به واحدهای ارائه دهنده خدمت مراجعه نموده و خدمت کارآمد و اثر بخش دریافت نماید.

سپس مهدی آبدیده مدیر شبکه بهداشت و درمان امیدیه ضمن تشکر از حضور پزشکان، کارشناسان مادران و مراقبین سلامت اظهار داشت: هدف کلی برای این مقوله، ارتقای کمی و کیفی خدمات مراقبتی مادران در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان، کاهش مرگ و میر مادران باردار، اثر عوارض بارداری و زایمان است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بیان داشت: کمیته سلامت مادران باردار اهدافی همچون افزایش آگاهی، افزایش پوشش مراقبت‌های مادر، بهبود مهارت و عملکرد کارکنان و نگهداری وضعیت موجود در زمینه خدمات بارداری و زایمان و کاهش درصد زایمان به روش سزارین را از هدف‌های اختصاصی خود بداند.

در پایان پزشکان، کارشناسان سلامت مادر و همچنین مراقبین سلامت، راهکارهای لازم برای بهبود روند ارائه خدمات مادران به منظور پیشگیری از مرگ مادر و بروز عوارض در مادر و جنین و نوزاد را ارائه نمودند.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه