چهار شنبه 01 آبان 1398
تعداد بازدید: 202

برگزاری اولین جلسه كمیته دیده بانی سلامت استان در دانشگاه

اولین جلسه کمیته دیده بانی سلامت سه شنبه 30 مهرماه 98، با هدف احصاء شاخص های نیم رخ سلامت سال 97 و رصد این شاخص ها با حضور اعضا دیده بانی کمیته سلامت در سطح دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و پیام گذاران سلامت دستگاه های اجرایی استان خوزستان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی حوزه اجتماعی دانشگاه، دکتر سیما اورنگ، مسئول تدوین برنامه جامع سلامت استان، گفت: با توجه به اینکه دیده بانی به عنوان ابزاری سیاست محور، عمدتا بر اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری سلامت با تکیه بر شواهد تمرکز دارد، لذا اهمیت یک نیم رخ سلامت دقیق و کامل جهت سیاست گذاری سلامت در استان مشخص شده و ضروری است کلیه دستگاه ها اجرایی در این راستا همکاری همه جانبه داشته باشند.

وی در ادامه ضمن ارائه شاخص های استانی و دانشگاهی، بر چگونگی استخراج شاخص ها و همکاری در ارسال این شاخص ها از دانشگاه ها، دانشکده ها و سایر ادارات استان خوزستان تاکید کرده و گفت: با توجه به اهمیت رصد این شاخص ها در بررسی میزان موفقیت برنامه های اجرایی و عملیاتی در جهت نیل به اهداف عالی سلامت، همکاری بیشتر سازمان ها و دستگاه های اجرایی نسبت به احصاء و رصد شاخص های سلامت محور ضروری به نظر می رسد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه