چهار شنبه 01 آبان 1398
تعداد بازدید: 162

توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز صورت گرفت؛

برگزاری دور‌های آموزشی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه معاونت غذا و داروی اهواز

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی این دانشگاه گفت: دوره های آموزشی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دکتر رضا زاده دباغ مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی این دانشگاه گفت: دوره های آموزشی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حال برگزاری است.

وی افزود: این دوره ها به منظور ارتقای کیفیت نتایج صادره و ارتقای توانمندی فنی و دانش کارشناسان آزمایشگاه با هدف افزایش دقت و صحت نتایج آزمون های کنترل کیفی مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی که این مهم ارتباط مستقیم با ارتقای سلامت افراد جامعه دارد.

زاده دباغ ادامه داد: دوره های آموزشی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه با تکیه بر مدیریت موارد عدم انطباق و پیشگیری از خطا و همچنین ارزیابی و تحلیل کیفیت نتایج آزمایشگاه بر اساس آزمون های مهارت و نمونه های کنترلی طی دو روز در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حال برگزاری است.

وی افزود: این دوره ها به صورت تحت وب و آنلاین ویژه کارشناسان آزمایشگاه های اعضای قطب چهار کشوری (جنوب غرب کشور) و آزمایشگاه های کنترل کیفی همکار و مجاز استان خوزستان برگزار می شود.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه