شنبه 04 آبان 1398
تعداد بازدید: 206

بازسازی اساسی یک خانه بهداشت با کمک خیرین عرصه سلامت

نمایندگان حوزه اجتماعی دانشگاه از پروژه بهداشتی در حال بازسازی روستای عطیش از توابع شهرستان کارون بازدید کردند.

نمایندگان حوزه اجتماعی دانشگاه از پروژه بهداشتی در حال بازسازی روستای عطیش از توابع شهرستان کارون بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی حوزه اجتماعی دانشگاه،چهارشنبه 1 آبانماه 98، کارشناسان حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از خانه بهداشت روستای عطیش در شهرستان کارون بازدید کردند.

گفتنی است این خانه بهداشت با مساحت 80 متر مربع از سوی خانواده مرحومه لشکری با هزینه یک میلیارد و 800 میلیون ریال بازسازی اساسی و تجهیز خواهد شد.

 

خاطر نشان می سازد بر اساس برآورد انجام شده در این بازدید، عملیات بازسازی این پروژه تا نیمه آذر ماه سال جاری به اتمام خوهد رسید.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه