یک شنبه 12 آبان 1398
تعداد بازدید: 224

برگزاری كمیته اسناد و مدارك پزشكی در بیمارستان امام رضا (ع) شبكه امیدیه

کمیته اسناد ومدارک پزشکی ، با حضور مدیر بیمارستان ، مترون ومسئولین واحد های مالی، آمار و مدارک پزشکی، پذیرش، ترخیص و همچنین مسئولین بخش های درمانی واقع در محل سالن آموزش برای سومین بار در بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان امیدیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان امیدیه شنبه یازدهم آبان ماه 1398 کمیته اسناد ومدارک پزشکی ، با حضور مدیر بیمارستان ، مترون و مسئولین واحد های مالی ، آمار ومدارک پزشکی ،  پذیرش ، ترخیص  و همچنین مسئولین بخشهای درمانی واقع در محل سالن آموزش برای سومین بار در بیمارستان امام رضا (ع)  شهرستان امیدیه برگزار شد .

جاسم علی نشان مدیر بیمارستان امام رضا (ع) با حضور در این  کمیته اظهار داشت: برای احراز کیفیت مطلوب در ارائه خدمات بیمارستانی یک سیستم خوب و معتبر اطلاعات و آمار ضروری است. وجود کمیته ای تحت این عنوان به این هدف کمک مینماید. پرونده های پزشکی احتمالاً مفید ترین منبع برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده بشمار می روند. جزئیات وضعیت بیماران، تعامل بین بیماران و پرسنل درمانی، اطلاعات در مورد نتایج درمانی در این پرونده ها به سهولت قابل استحصال است.

سپس سارا حیدری زاده کارشناس و مسئول آمار ومدارک پزشکی بیمارستان به عنوان دبیر کمیته افزود:  از مسائل حائز اهمیت پرونده های بیمارستانی ، امکان انجام مطالعات همزمان و گذشته نگر است. ابعاد آموزشی و پژوهشی و پیگیری نتایج درمانهای انجام شده در همین سطح قابل انجام است .

وی اظهار داشت : استفاده های قانونی و جنبه های حقوقی مدارک پزشکی از دیگر مسائل مهم قابل تاکید در بحث آمار و مدارک پزشکی بشمار می رود.

در پایان مصوب شد موضوع پرونده نویسی و نحوه نگارش داده های پزشکی و درمانی بیماران در زمره مهمترین مسائلی است که باید روند منطقی و مطلوب داشته باشد و در سطح این کمیته نیز مورد بررسی و نظارت دائمی قرار داشته باشد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه