یک شنبه 12 آبان 1398
تعداد بازدید: 101

پرگزاری کارگاه آموزشی تجهیزات پزشکی ویژه کارشناسان فوریتهای پزشکی شهرستان امیدیه


کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی با امتیاز آموزشی مداوم جهت تکنسین های فوریت پزشکی در مرکز اورژانس 115 شهرستان امیدیه برگزار شد .


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان امیدیه،یکشنبه 12 آبان 98، کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی با امتیاز آموزشی مداوم جهت تکنسین های فوریت پزشکی در مرکز اورژانس 115 شهرستان امیدیه برگزار شد .

 

سید فخرالدین چاشی مسئول  اورژانس مرکزی 115 شهرستان در این خصوص گفت: با توجه به نیاز سنجی انجام شده و همچنین در راستای برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت نیروهای اورزانس پیش بیمارستانی، کارگاه اموزشی آشنایی با تجهیزات پزشکی با حضور تمامی تکنسین های این مرکز برگزار شد.

وی در ادامه اظهار داشت:  آشنایی با تجهیزات، ثابت سازی و انتقال، آشنایی یا انواع دستگاه های ونتیلاتور و الکترو شوک توسط مربی، از جمله مطالب ارائه شده در این کارگاه بوده است. طراحی و پیاده سازی: راد رایانه