سه شنبه 14 آبان 1398
تعداد بازدید: 118

اولین نشریه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  منتشر شد
باتوجه به اینکه توسعه فن آوری اطلاعات در سال های اخیر، باعث پیدایش تغییرات و تحولاتی در عرصه ی نشر شده است. از این رو سازمان ها، نهادها، ارگان ها، انجمن ها و ناشران سعی دارند محصولات و فرآیندهای خود را جدای از ارائه در فضای واقعی به صورت مجازی و الکترونیک نیز در اختیار مخاطبان خود قرار دهند تا هم از قافله ی پیشرفت عقب نمانند و هم مخاطبان بیشتری را در عرصه ی شبکه جهانی جذب کنند. 

بدین ترتیب پیدایش و تولد نشریات الکترونیکی می تواند برای اشاعه و توزیع اطلاعات و اخبار میان کاربران بسیار مفید و کارا عمل کند؛ با توجه به افزایش روزافزون کاربران اینترنت و فراگیری این شبکه ی جهانی، وظایف و رسالت بخش نشر الکترونیک روزبه روز سنگین تر می شود و همت و تلاش بیش تری را می طلبد.


در این راستا اولین شماره الکترونیکی نشریه خبری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز شامل بخشهای مختلف و در ۴ صفحه منتشر شد.
در این شماره موضوعاتی از قبیل مصاحبه با اعضاء هیئت علمی دانگاه، معرفی دانشکده ها، معرفی مقام آوران دانشگاه و مواردی دیگر ارائه شده است.


گفتنی است این نشریه به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مدیر مسئولی دکتر ایرج نظری رئیس دانشگاه و سردبیری دکتر فرهاد حمزه لوی مدیر روابط عمومی دانشگاه فعالیت می‌کند.


طراحی و پیاده سازی: راد رایانه