دوشنبه 13 آبان 1398
تعداد بازدید: 69

پنجمین نشست مشترک مدیران سازمان بیمه سلامت ایرانیان و شبکه های بهداشتی و درمانی برگزار شد

پنجمین نشست مشترک مسئولین مدیران و کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایرانیان با نمایندگان شبکه های بهداشتی و درمانی با هدف پیگیری خدمات روستایی و یکسان سازی عملکرد برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان باوی، دوشنبه 13 آبان ماه 98، پنجمین نشست مشترک مسئولین مدیران و کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایرانیان با نمایندگان شبکه های بهداشتی و درمانی  برگزار شد.


مهندس امراله مردانی رئیس مرکز بهداشت باوی با اشاره به تعامل همه جانبه با ادارت و سازمانهای مرتبط با حوزه سلامت در این خصوص گفت: پنجمین نشست مشترک مسئولین سازمان بیمه سلآمت ایرانیان با مدیران و کارشناسان شبکه های بهداشتی و درمانی به میزبانی شهرستان باوی برگزار شد.

 

وی در ادامه هدف از برگزاری این نشست را بررسی چالش های برنامه بیمه روستایی و یکسان سازی عملکرد عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط موجود به جهت ارائه خدمات کیفی و مطلوب به جمعیت گروه هدف مواردی مصوب شد و پیگیری و ارائه گزارش عملکرد مصوبات پیشین نیز مطرح شد.

گفتنی است نمایندگان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز، کارشناسان اداره سلامت بیمه، روسای مراکزبهداشت غرب و شرق اهواز و مسئولین توسعه شبکه در این جلسه حضور داشتند.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه