سه شنبه 14 آبان 1398
تعداد بازدید: 156

توجه دانش آموزان به حوزه بهداشت، ریشه در آموزش‌های خانواده دارد

ویزیت دانش آموزان توسط تیم سلامت مرکز خدمات جامع سلامت روستایی در مناطق عشایری و روستایی شهرستان لالی انجام شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان لالی: توجه دانش آموزان به امر بهداشت، ریشه در آموزش‌های خانواده دارد


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لالی، سه شنبه 14 آبان ماه سال جاری در راستای سنجش دانش آموزان در مناطق عشایری و روستایی تیم سلامت مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سلطان آباد آرپناه متشکل از ( پزشک، پرستار، اموردارویی و بهورز ) با حضور در مدارس منطقه عشایری سرخبود، قمر فرج آباد تحت پوشش منطقه سلطان آباد آرپناه ) دانش آموزان را تحت معاینات پزشکی رایگان قرار دادند.

 

فریدون فرهادی رئیس مرکز بهداشت لالی با تاکید بر ویزیت رایگان دانش آموزان در مناطق عشایری و روستایی شهرستان گفت: در این برنامه سعی بر آن است که دانش آموزان تحت معاینات عمومی، دندانپزشکی، بینا سنجی قرار گرفته، و در خصوص مسائل بهداشتی آموزش لازم را فرا گیرند.
 

رئیس مرکز بهداشت لالی در پایان گفت: توجه دانش آموزان به امر بهداشت ریشه در آموزش‌های خانواده دارد که با ورود به مدرسه این آموزش‌ها مورد محک و آزمایش قرار می‌گیرند، تا ضعف‌ها با آموزش‌های همگانی برطرف شوند . چرا که نقش اصلی در کیفیت بهداشت مدرسه برعهده خود دانش آموزان است.



طراحی و پیاده سازی: راد رایانه