شنبه 18 آبان 1398
تعداد بازدید: 113

بازدید کارشناسان مرکز بهداشت استان از شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک

مسئولین ستاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان اندیمشک، دکتر ضیغمی معاون فنی مرکز بهداشت استان، به همراه دکتر عبدالرحمن روحانی مدیر شبکه بهداشت و درمان، مسئولین واحدهای ستاد مرکز بهداشت استان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و همچنین مسئولین واحدهای ستادی شهرستان برگزار شد.از شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک بازدید کردند.

در این بازدید مراکز بهداشتی درمانی و تعدادی از خانه های بهداشت شهری و روستائی به لحاظ شاخص های بهداشتی و نحوه ارائه خدمات بهداشتی به مردم مورد ارزیابی و پایش قرار گرفتند .

ضمن بازدید بطور مستقیم از مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲، از نزدیک با پزشکان و پرسنل و چگونگی نحوه ارائه خدمت به مردم دیدار و گفتگو نمود .

 

در جلسه پایانی بازدید کنندگان ستاد مرکز بهداشت استان، گزارش خود را از مراکز و خانه های بهداشتی شهرستان به لحاظ فنی ارائه داده و در خصوص نقاط ضعف و قوت هر یک از واحد ها نکاتی را یاد اور شده اند.

در پایان این جلسه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشکلات، چالشها و همچنین اولویت های بهداشتی شهرستان را مطرح کرد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه