دوشنبه 04 آذر 1398
تعداد بازدید: 170

توسط معاونت غذا و داروی اهواز صورت گرفت؛

تشكیل سیزدهمین قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی اهواز

سیزدهمین قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز با حضور دکتر ایرج نظری و اعضای هیات رئیسه این دانشگاه تشکیل شد.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه، یکشنبه سوم آذرماه 98، سیزدهمین جلسه قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اهواز، با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اهواز در محل دفتر ریاست این دانشگاه شکیل شد.

در این جلسه دکتر یوسف بهداروندی مدیر نظارت بر دارو و مواد بیولوژیک معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر دو موضوع مهم اعم از چرخه توزیع دارو در استان و جداسازی حساب دارویی تاکید کرد.

وی در این خصوص افزود: بحث جداسازی حساب دارویی دانشگاه برای برگشت پول دارو ضروری است زیرا مشکل کشور در بحث دارو به این دلیل است که پولی که در دارو هزینه می‌شود به علت پایین و ثابت ماندن تعرفه‌ها و یا به عبارتی عدم تناسب درآمد و هزینه سودی نداشته و در بحث دارو هم هزینه نمی‌شود.

بهداروندی در ادامه تصریح کرد: مجموعه‌های خودگردان با توجه به پایین و ثابت ماندن تعرفه‌ها سودآور نیستند و حتی زمانی که مطالبات دانشگاه از سازمان‌های بیمه‌گر به دانشگاه برمی‌گردد، در جاهای دیگر هزینه می‌شود.

مدیر نظارت بر دارو و مواد بیولوژیک معاونت غذا و داروی دانشگاه با بیان اینکه در زمینه چرخه توزیع دارو درصد مشخصی از داروهایی که در کشور توزیع می‌شود مربوط به استان خوزستان است، یادآور شد: جهت شفاف سازی باید دانست که استان خوزستان تمام داروهای خود را دریافت و در سطح استان توزیع می‌کند.

بهداروندی در پایان خاطرنشان کرد: سیستم چرخه توزیع دارو از سازمان غذا و دارو تا داروخانه‌ها می‌باشد که این سیستم توزیع برای همگان به صورت شفاف ارائه شده است.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه