دوشنبه 04 آذر 1398
تعداد بازدید: 457

نشست فصلی مدیر منابع انسانی با روسای امور اداری و عمومی واحدهای تابعه دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز، یکشنبه 3 آذرماه 98 نشست فصلی مدیریت منابع انسانی با حضور مهندس امین عموری مدیر منابع انسانی دانشگاه، نوراله نیکخواه معاون مدیر منابع انسانی و جمعی از روسای امور اداری و عمومی واحدهای تابعه دانشگاه در سالن آموزش مداوم کارکنان دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه مدیر منابع انسانی دانشگاه ضمن بررسی مفاد صورتجلسه نشست قبلی بر رعایت مفاد آن تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌های بالادستی با رعایت پاسخگویی به ارباب رجوع، همکاران و مدیران مافوق از جمله مواد مطرح شده در این نشست بوده است.

در این جلسه حاضرین نظرات خود را در خصوص مسائل جاری مطرح کرده و پیشنهاداتی نیز جهت رفع مشکلات موجود ارائه شد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه