شنبه 09 آذر 1398
تعداد بازدید: 275

بررسی گروه آموزشی فیزیک پزشکی جهت اخذ مجوز جذب دانشجو phd

ناظران و کارشناسان وزارت کار از گروه آموزشی فیزیک پزشکی در دانشکده پزشکی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، شنبه 9 آذرماه 1398، گروه فیزیک پزشکی توسط هیات بازدید کننده از وزارت کار و رفاه اجتماعی در راستای اخذ مجوز جذب دانشجو phd به همراهذدکتر سیدیان رئیس دانشکده پزشکی،دکتر جعفر فتاحی اصل رئیس دانشکده پیراپزشکی و جمعی از اعضاء هیات علمی گروه فیزیک در سالن جلسات دانشکده پزشکی برگزار شد.

طی این بازدید سیدیان با تأکید بر فارغ التحصیل شدن دانشجویان باسواد از این دانشگاه افزود: در سالهای اخیر انرژی فراوانی در تمام زمینه ها در راستای توانمندسازی کارشناسان و اساتید گروه فیزیک صرف شده است تا پذیرش دانشجوی PhD که برآیند زحمات کشیده شده جذب دانشجو می باشد، به ثمر برسد.
 
وی در بخش دیگری ادامه داد: دانشکده پزشکی در گروه آموزشی فیزیک پزشکی با تلاش و ارتقاء لازم در بخش های مختلف ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقطع PhD را دارد.
 
در ادامه  رئیس دانشکده پیراپزشکی نیز  در مورد امکانات دانشکده پیراپزشکی جهت همکاری با گروه فیزیک پزشکی نکاتی را یادآور شد.
گفتنی است دکتر طهماسبی مدیر گروه آموزشی فیزیک پزشکی در پایان ضمن ارائه گزارش جامع از عملکرد گروه، توانایی ها و ظرفیت های این دانشجویان و اساتید را بطور کامل توضیح داد.


طراحی و پیاده سازی: راد رایانه