یک شنبه 10 آذر 1398
تعداد بازدید: 447

بازدید مدیر کل بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت از مراکز بهداشتی درمانی ماهشهر

دکتر محمد حسین حیدری مدیر کل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ماهشهر بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهشهر، چهارشنبه ۶ آذرماه ۹۸، دکتر محمد حسین حیدری مدیر کل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهمراه مهندس حمید بهرامی سرپرست اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دکتر محمدشنبدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان از مراکز بهداشتی درمانی بازدید کرد.

طی این بازدید حیدری با تاکید بر جلب رضایت بیماران، ارائه خدمات مطلوب درمانی را از مهمترین موارد برشمرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی کشور، فعالیت و کار در حوزه بهداشتی و درمانی و ارائه خدمات به مردم در صورتی مقدور است که همراه با عشق و علاقه باشد.

در بخش دیگری از این بازدید سرپرست اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه با اشاره به برنامه ریزی‌های صورت گرفته در اداره بازرسی دانشگاه، گفت: نظر سنجی دستگاهها و رسانه های جمعی، تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده، ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه و آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه از جمله مواردی است که در دستور کار قرار گرفته است.

در این بازدید ضمن بررسی نحوه ارائه خدمات درمانی، با تعدادی از بیمالان و همراهان آنان گفتگو کرد.

 طراحی و پیاده سازی: راد رایانه