دوشنبه 11 آذر 1398
تعداد بازدید: 347

بازدید از کارخانه تولید مواد غذایی پروتئینی در محدوده شرق اهواز

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز از ادامه بازدیدهای مشترک کارشناسان بهداشت محیط این مرکز با کارشناسان اداره دامپزشکی از سطح عرضه و فروشگاه های پروتئینی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شرق اهواز، یکشنبه  10 آذرماه 98، به دنبال هماهنگی انجام شده، بازدید مشترک با حضور دکتر احمد مشکورنیا رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز و رئیس اداره دامپزشکی اهواز از کارخانه تولید سوسیس و کالباس تین بمنظور بررسی موضوع استفاده از ضایعات گوشتی در فرآوری محصولات کارخانه ای بازدید شد .

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز در این خصوص گفت: کارشناسان بهداشت محیط  ضمن بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله فروشگاه های عرضه کننده محصولات پروتئینی، مشاهده می نمایند که ضایعات گوشت و مرغ در محلی جداگانه نگهداری می شود. شائبه استفاده از ضایعات در تولید محصولات فرآوری شده با توجه به مطالبی که درفضای مجازی منتشر می شود مرکز بهداشت را بعنوان متولی سلامت شهروندان بر آن داشت تا موضوع را پیگیری کند.

وی ادامه داد: با بازدیدی که از کارخانه تولید کننده سوسیس و کالباس در محدوده شرق اهواز بصورت سرزده صورت گرفت خوشبختانه ضایعات گوشتی در هیچیک از مراحل آماده سازی مشاهده نشده است.

مشکورنیا با اشاره به بازدیدهای مشترک کارشناسان بهداشت محیط این مرکز با کارشناسان اداره دامپزشکی از سطح عرضه و فروشگاه های پروتئینی، افزود: در این بازدیدها اظهارات متصدیان در خصوص محل نهایی ضایعات بررسی و در صورت مشاهده و یا اثبات تخلف، از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد .

در بخش دیگری از این بازدید دکتر موسوی رئیس اداره دامپزشکی اهواز با اشاره به نوع گوشت مورد استفاده در کارخانجات گفت: بر روی بسته بندی گوشتهای منجمد نوع استفاده آن،که برای صنایع غذایی و یا مصارف خانگی استفاده شده است و اوزان آن کمتربه کار رفته است قید شده است همچنین فروش و استفاده از فرآورده های گوشتی ویژه صنایع برای مصارف خانگی ممنوع است .طراحی و پیاده سازی: راد رایانه