دوشنبه 11 آذر 1398
تعداد بازدید: 227

تشکیل چهاردهمین جلسه قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در دانشگاه

چهاردهمین قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه این دانشگاه تشکیل شد.

چهاردهمین قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، چهاردهمین جلسه قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اهواز، یکشنبه دهم آذرماه سال جاری با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اهواز در محل دفتر ریاست این دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا کارشناسان حوزه دارو، ضمن ارائه گزارش عملکرد دارویی بیمارستان‌های مادر رامهرمز و حضرت رسول اکرم(ص) رامشیر دیگر برنامه های در دستور کار را تشریح کردند.

در بخش دیگری از این جلسه دکتر حبیب صفری‌نیا مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی اهواز، گزارش تحلیلی از نحوه و میزان مصرف ملزومات مصرفی پزشکی در دو مرکز یاد شده را بیان کرد.

گفتنی است کارشناس معاونت درمان نیز گزارش اقتصاد درمان در آن حوزه را ارائه داد و سپس کارشناس معاونت بهداشتی گزارش وضعیت بهداشت در شبکه‌های بهداشت و درمان رامهرمز و رامشیر را در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی به استماع حاضرین رساند.

یادآور می‌شود که در پایان نیز گزارش‌های ارائه شده توسط هئیت رئیسه و سایر کارشناسان حاضر مورد نقد و بررسی قرار گرفت.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه