دوشنبه 11 آذر 1398
تعداد بازدید: 392

ششمین کمیته اصلی مهندسی مشاغل دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دوشنبه 11 آذرماه 98 ششمین جلسه کمیته مهندسی مشاغل در سال جاری با حضور دکتر حمیدرضا خلیلی معاون توسعه مدیریت و منابع، امین عموری مدیر منابع انسانی، امید شیخی علیزاده مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و لیدا زنگنه رئیس گروه مهندسی مشاغل در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد.

در این کمیته تعداد 51 مورد تغییر عنوان نیروهای تبصره 5 ماده 31، 10 مورد انتصاب افراد به پست‌های مدیریتی حرفه‌ای، 3 مورد پرونده رزمندگی، 5 مورد لحاظ مدرک کارکنان تبصره‌ای، 72 مورد ارتقاء رتبه خبره و عالی، 76 مورد سابقه و تجربه، 16 مورد تغییر عنوان کارکنان رسمی و پیمانی و 10 مورد پرونده متفرقه بررسی، تصمیم گیری و تصویب شد.

گفتنی است 14 مورد پرونده نیز بدلیل دارا نبودن شرایط و با توجه به قوانین و مقررات، مورد موافقت قرار نگرفت.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه