سه شنبه 17 دی 1398
تعداد بازدید: 45

رئیس خانه مشاركت مردم در سلامت استان انتخاب شد

شورای خانه مشارکت مردم در سلامت استان با هدف انتخاب رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت استان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی حوزه اجتماعی دانشگاه، سه شنبه 17 دیماه 98، شورای خانه مشارکت مردم در سلامت استان با هدف انتخاب رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت استان با حضور نایب رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت استان، روسا و دبیران خانه های مشارکت در سلامت شهرستان ها و نیز حضور نمایندگان تشکل های مردمی در استان تشکیل شد.

مهندس الهام احمدپور سرپرست دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان ضمن ارائه خلاصه ای از عملکرد دو سالانه خانه مشارکت مردم در سلامت استان مواردی را یاد آور شد.

وی در ادامه شیوه نامه تشکیل و اداره خانه مشارکت مردم در سلامت را با تاکید برنظام نامه استانی مدیریت سلامت همه جانبه بیان نمود.

در بخش دیگری از این شورا دکتر داوودی، نایب رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت و نماینده سازمان های مردم نهاد استان اهداف تشکیل خانه مشارکت مردم در سلامت استان ارائه نمود

وی بر ضرورت ارتباط موثر تشکل های مردمی با یکدیگر و همچنین با رئیس خانه مشارکت مردم به عنوان محور این تعاملات، تاکید کرد و به بیان تجربه همکاری های موثر سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی در بحران سیل سال جاری اشاره نمود.

در پایان دومین دوره انتخابات تعیین رئیس خانه مشارکت مردم برگزار شد و پس از شمارش آراء، سیروس داوودی و رضاعلیجانی با کسب آرای مساوی به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت استان انتخاب شدند.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه