سه شنبه 24 دی 1398
تعداد بازدید: 83

کسب رتبه سرآمد توسط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بین دانشگاههای کشور در اجرای برنامه عملیاتی

استقرار فرآیند تدوین و پایش برنامه عملیاتی که در سطح ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی به عنوان یکی از ارکان سیاست گذاری در حوزه سلامت نقش آفرینی می کند و کارکرد اثربخش این فرآیند مستلزم تعامل و همکاری دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور است.

به گزارش وب دا خوزستان، کسب رتبه سرآمد دانشگاه علوم پزشکی اهواز بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در اجرای برنامه عملیاتی سال 1397، پس از تایید مقام عالی وزارت به این دانشگاه ابلاغ شد.

با توجه به ثبت عملکرد فعالیتها و نتیجه ارزیابی های بعمل آمده اعم از خوداظهاری و انطباق و ... وضعیت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در دستیابی به اهداف برنامه عملیاتی از تمام جنبه های با اهمیت در رتبه سرآمد بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد تایید قرار گرفت.

به اطلاع می رساند بر اساس گزارش معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی، میزان تحقق برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال ۹۷ در سامانه پایش برنامه عملیاتی (HOP) 95/08 درصد بوده است. از این رو دانشگاه علوم پزشکی اهواز موفق به کسب رتبه سرآمد در بین دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور شد.

گفتنی است وزیر بهداشت بصورت مکتوب از تلاشهای دکتر فرهاد ابول نژادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز و اقدامات موثر مدیران و کارشناسان خدوم دانشگاه در تحقق اهداف برنامه عملیاتی مشترک در سال ۹۷ تشکر و قدردانی نمود.

 طراحی و پیاده سازی: راد رایانه