شنبه 28 دی 1398
تعداد بازدید: 154

بازدید سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز از بیمارستان شهید بقایی 2

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید بقایی ۲، چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۹۸، دکتر فرهاد ابول نژادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  ضمن بازدید از بیمارستان شهید بقایی ۲، با سرهنگ  اکبری مسئول بهداری جنوب غرب گفتگو کرد.


سرپرست دانشگاه ضمن اشاره به بیماران خاص بستری شده در این بیمارستان، بر ارائه خدمات مطلوب به بیماران تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت همکاریهای بین بخشی بین دانشگاه و دیگر دستگاههای اجرایی در راستای ارتقاء سطح سلامت جامعه، بر امور درمانی نظارت کرد .


سرپرست دانشگاه در ادامه ضمن دریافت گزارش عملکرد از مدیر بیمارستان و کارشناسان اجرایی و مسئول فنی و از بخش اورژانس بیمارستان بقایی ۲ بازدید کرد .
 همچنین بررسی روند پرونده های بیماران و چالش ها و مشکلات موجود از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بوده است.

در پایان طی نشستیمشکلات موجود در بیمارستان از جمله اتاق های مجتمع درمانگاه و سوله ورزشی مطرح شد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه