چهار شنبه 25 دی 1398
تعداد بازدید: 61

حضور تیم ارزیاب اعتبار بخشی در رامشیر

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامشیر، دوشنبه 23 دیماه 98، تیم کارشناسان اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با حضور در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رامشیر ضمن بازدید از واحدها و بخش های مختلف، این مرکز را با استانداردهای اعتبار بخشی مورد ارزیابی قرار دادند.

یکی از اهداف اصلی اعتبار بخشی تامین، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان می باشد. بارزترین حقوق انسان ها حق ایمن بودن از خطرات و آسیب ها، هنگام دریافت خدمات است.

  برنامه اعتبار بخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است .

گفتنی است در پایان جلسه اعتبار بخشی با حضور دکتر کردستانی، مهندس سوسنی، مهندس حسین پور، مهندس رسولی ارزیابان معاونت درمان و دکتر حسین یوسفی منش سرپرست بیمارستان، مهندس کوشا مدیر داخلی و جمعی از مسئولین واحدهای بیمارستان در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار شد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه