یک شنبه 29 دی 1398
تعداد بازدید: 41

برگزاری کارگاه آموزشی بوکلت جدید ویژه بهورزان در شهرستان باوی

در این کارگاه در زمینه های مختلف شامل سلامت دهان، ارزیابی کودک از نظر وضعیت های ژنتیک، تکامل، شنوایی بینایی، غربالگری هیپوتیروئید، قد و سن و ویزیت مراقبت سلامت آموزشهای لازم ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شبکه باوی، یکشنبه 29 دی ماه 98، کارگاه آموزشی پیرامون طریقه تکمیل بوکلت جدید واحد سالمندان ویژه بهورزان درسالن جلسات شبکه بهداشت ودرمان باوی برگزار شد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی در خصوص برگزاری این کارگاه گفت: به منظور افزایش سطح آگاهی بهورزان درخصوص مراقبت سالمندان و نوزادان بوکلت آموزشی جدید باهدف ارتقاء شاخص های بهداشتی شهرستان برگزار شد.

احمدی در ادامه تصریح کرد: مدرسان این کارگاه کارشناسان واحد سلآمت خانواده  بعنوان مدرسان این کارگاه با ارائه اسلایدهای متنوع در زمینه های مختلف شامل سلامت دهان، ارزیابی کودک از نظر وضعیت های ژنتیک، تکامل، شنوایی بینایی، غربالگری هیپوتیروئید، قد و سن و ویزیت مراقبت سلامت آموزش های لازم را ارائه کردند.

وی در پایان با اشاره به موارد مطرح شده در بوکلت های بهداشتی افزود: هدف از برگزاری این کارگاه افزایش سطح آگاهی و سلامت جامعه و همچنین  ارائه خدمات نوین و مطلوب به شهروندان می باشد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه