یک شنبه 29 دی 1398
تعداد بازدید: 30

بازدید کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از شبکه بهداشت و درمان هویزه

مدیران و کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان هویزه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، یکشنبه ۲۹ دی ماه 98، مدیران و کارشناسان معاونت غذا و داروی این دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان هویزه بازدید کرد.

این بازدید در راستای ارزیابی سالیانه از حوزه غذا، دارو، آزمایشگاه، تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی شبکه های بهداشت و درمان تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شده است.


یادآور می شود: در این بازدید، علاوه بر ارزیابی این شبکه، داروخانه ها و بیمارستان محلی این شهرستان نیز در حوزه ارائه خدمات دارویی و تجهیزات پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفت.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه