یک شنبه 29 دی 1398
تعداد بازدید: 51

بیست و پنجمین قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل شد

بیست و پنجمین قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز پیرامون ارزیابی شبکه بهداشت و درمان شهرستان امیدیه تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه، یکشنبه ۲۹ دی ماه 98، بیست و پنجمین قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با حضور دکتر فرهاد ابول نژادیان سرپرست دانشگاه، اعضای هئیت رئیسه و جمعی از مسئولین در سالن حوزه ریاست دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه عملکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان امیدیه در حوزه غذا، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بررسی شد

گفتنی است در ادامه جلسه کارشناسان معاونت های درمان، بهداشت و منابع توسعه و نیروی انسانی دانشگاه نیز گزارش هایی در حوزه اقتصاد، درمان، بهداشت و وضعیت مالی شبکه بهداشت و درمان امیدیه ارائه کردند.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه