یک شنبه 29 دی 1398
تعداد بازدید: 39

پلمپ4  مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستان بندرماهشهر

انجام بازرسی کارشناسان واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان پلمپ چهار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی به علت عدم رعایت مسائل بهداشتی را بهمراه داشت

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در پی بازرسی های کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان چهار مرکزتهیه و توزیع مواد غذایی به علت عدم رعایت مسائل بهداشتی پلمپ شد.

نظر به اینکه بهداشت و سلامت افراد جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و بازرسان مركز بهداشت شهرستان بندر ماهشهر با متخلفان برابر قانون با جدیت برخورد می كنند و پرونده اماكن عمومی، رستوران ها، هتل ها و اغذیه فروشی هایی که با وجود اخطارهای متعدد نكات بهداشتی را رعایت ننمایند، به مراجع قضایی ارسال می شوند.

همچنین نمونه گیری میکروبی بصورت مستمر از تمام مراکز تهیه و توزیع موادغذایی توسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت انجام و پس از انجام نمونه گیری و عدم برخورداری از استانداردهای لازم، مرکز متخلف با دستور مقام قضایی تعطیل می شود.

توصیه می شود تمامی فروشندگان موادغذایی که ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارند، اخطار های بهداشتی را جدی بگیرند و برای رفع نقص مشکل های بهداشتی واحد خود تلاش کنند.

لازم به ذکر است شهروندان در صورت مشاهده تخلف های بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی، می توانند در طول شبانه روز با سامانه 190 تماس بگیرند.

واحد های متخلف تا رفع کامل نواقص بهداشتی و تأیید کارشناسان مبنی بر سلامت آن پلمپ باقی خواهد ماند.

 طراحی و پیاده سازی: راد رایانه