یک شنبه 18 اسفند 1398
تعداد بازدید: 79

غلبه بر کرونا به شرطها و شروطه ها

مدیر مشارکت های مردمی حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: سلامت در عین حال که یک حق همگانی است، اما همه افراد، گروه ها و سازمان ها نیز به منظور حفظ، تامین و ارتقا آن نقش دارند.

 

به گزارش وب دا خوزستان، دکتر محمد جهانگیر مدیر مشارکت‌های مردمی حوزه اجتماعی دانشگاه در حاشیه بازدید از پایگاه های کنترل کروناویروس در پایانه ها، ایستگاه راه آهن و فرودگاه بین المللی شهرستان اهواز اظهار داشت: هدف از این بازدید تقویت و کمک به کارشناسان بهداشتی مستقر در پایانه ها و استفاده از از ظرفیت ایجاد شده در حوزه داوطلبین سلامت و گروه های جهادی است و در صورت نیاز با سازمانهای مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت همکاری شود و همچنین چنانچه سازمان ها در حوزه های تحت پوشش خود می توانند همکاری بیشتری داشته باشند، از تجربیات مسئولین اجتماعی این سازمان ها بصورت ویزه استفاده شود.


جهانگیر تصریح کرد: عوامل مختلفی می توانند تقویت پایه های سلامت در یک جامعه را به دنبال داشته باشند و یا در نقطه مقابل، عواملی نیز وجود دارند که سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی افراد را تهدید کرده و به مخاطره می اندازد.

وی افزود: کرونا ویروس جدید(کووید 19) یکی از تهدید کننده های سلامت محسوب می شود که اگرچه از توان و ظرفیت انتشار بالایی برخوردار است، اما پیشگیری، کنترل و غلبه بر آن از توان نظام سلامت به طور خاص و مجموعه افراد کشور، سازمان ها و متولیان امور کشور، بطور عام، دور از دسترس نیست.

جهانگیر ادامه داد: به عبارت دیگر نظیر مواجهه با سایر تهدید کننده های سلامت، مواجهه با این ویروس سریع الانتشار، و نه الزاما کشنده و مهلک، نه باید به قدری ساده انگاشته شود که گویی شهر در امن و امان است، و نه باید آنچنان افکار عمومی را وحشت زده کرد که منفعلانه عنان هر گونه اقدام و یا امید به غلبه بر این بیماری را از کف بدهند.

مدیر مشارکتهای مردمی دانشگاه گفت: از سوی دیگر وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور علی رغم در خطر بودن جان و سلامتی کارکنان خود، با همکاری انجمن های علمی و سازمان های حوزه پزشکی و پیراپزشکی با تمام قوا در حال تلاشند تا از سلامت جامعه دفاع کنند.

وی تاکید کرد: بنابراین مواجهه منطقی، اثربخش و موفق با این پدیده از مرز ظریفی برخوردار است که بصورت قطع و یقین از عهده مدیریت کلان نظام سلامت، که تولیت آن بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، برخواهد آمد. اما به شرطها و شروطه ها.

مدیر مشارکت های مردمی حوزه های اجتماعی دانشگاه گفت: شرط اول، ایمان و نه فقط اطمینان، مدیران ارشد کشوری و استانی به دانش، تجربه و توان مدیریت بحران وزارت بهداشت در سطح ملی و دانشگاه های علوم پزشکی در سطح استانی و شهرستانی است؛ بی شک هرگونه تردید در این زمینه باعث خدشه دار شدن پیکر واحد و یکپارچه فرماندهی مبارزه با کرونا خواهد شد و دستاوردهای حاصله را بر باد خواهد داد، در شرایط کنونی هیچ تصمیم یا اقدامی نباید کوچکترین مغایرتی با مصلحت اصلی جامعه، یعنی سلامتی آحاد مردم داشته باشد.

وی با اشاره به نقش بذل مسئولیت اجتماعی از سوی همه دستگاه ها ادامه داد: شرط دوم  بذل مسئولیت اجتماعی از سوی همه سازمان ها، نهادها، وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی، اعم از کشوری و لشکری، در رابطه با مراعات ضوابط استاندارد بهداشتی در مجموعه تحت مسئولیت خود و عمل به اختیارات، تکالیف و ماموریت های سازمانی طبق تقسیم کارهای صورت گرفته و انتظارات بخش سلامت است.

مدیر مشارکت های مردمی حوزه اجتماعی دانشگاه گفت: همه سازمان ها باید به یک محیط حامی سلامت تبدیل شده و همه روسا و مسئولین ادارات، سازمان ها و نهادهای کشوری و لشکری، در سطح ارشد، میانی و پایه، باید همچون یک سفیر سلامت به اجرای توصیه های بهداشتی در کلیه فرآیندهای تصمیم سازی، تصمیم گیری، اقدام و مدیریت عمل کنند تا تکالیف آنها در حفظ و ارتقا سلامت جامعه، در ابعاد مختلف، به دوش وزارت بهداشت قرار نگیرد و وزارت بهداشت با قدرت تمام بتواند مراقبت های بهداشتی و درمانی را انجام دهد.

جهانگیر در ادامه به نقش هر فرد از جامعه در مبارزه با کرونا ویروس اشاره کرد و  گفت: شرط سوم، که دست کمی از دو شرط قبلی ندارد، آن است که هر یک از آحاد مردم به یک انتخاب سرنوشت ساز دست بزنند که آیا می خواهند حلقه ای از زنجیره انتقال و شیوع کرونا ویروس باشند و یا جزئی از زنجیره مقابله با کرونا ویروس و غلبه بر آن؟!

وی ادامه داد: توصیه های بهداشتی معتبر که بصورت مکرر از سوی صاحب نظران و رسانه های مرجع به اطلاع عموم رسیده است، مطالب بسیار ساده اما مهمی است  که آحاد مردم با عمل به آنها خواهند توانست خود را از زنجیره و چرخه انتقال کرونا ویروس جدا کرده و با گسستن زنجیره انتقال این ویروس، دوره شیوع این بیماری را روز به روز کوتاه تر کرده و به آن پایان بخشند و این یعنی سلامتی با مردم، برای مردم و توسط مردم.

جهانگیر گفت: هر یک از اعضای جامعه می توانند با رعایت نکات بهداشتی و خودداری از سفرهای غیرضروری، به سهم خود در این مبارزه به میدان آمده و نقش خود را به درستی ایفا کند تا بار مشقت بیشتری بر وزارت بهداشت و دیگر دستگاه های مسئول اضافه نشود.

وی با اشاره به نقش رسانه های در کنترل افکار عمومی جامعه ادامه داد: شرط چهارم آن است که اصحاب شریف رسانه، خود به یک صاحب نظر و متخصص سلامت تبدیل شوند و با بررسی اخبار مختلف جریان اطلاعات را مدیریت کرده و از طریق ارتقا سواد رسانه ای در جامعه به جهت دهی درست و مدیریت افکار عمومی کمک نمایند. رسانه می توانند مطالبات عمومی را بصورت منطقی مطرح کرده، انتظارات بخش سلامت را پوشش رسانه ای داده و از انتشار اخبار غیر واقعی، نگران کننده، مایوس کننده و مخدوش در فضای عمومی جامعه جلوگیری کنند.

جهانگیر ادامه داد: چھره ھاي مشھور و بويژه محبوب علمي، فرھنگي، مذھبي، ھنري، ورزشي و اجتماعي که ھريک خود، رسانه هستند نيز اعتمادي که به آنھا است را بعنوان يک سرمايه اجتماعي به ميدان بياورند و ھم خود، عامل به توصيه ھاي بھداشتي باشند ھم، عمل نکردن به توصيه ھا و اعمال مجرمانه و مقابله با سلامت مردم را بعنوان يک امر ضد ارزش و بي کلاس، جلوه دھند و ھم در جهت تقويت اميد و روحيه مثبت، ترويج خيرخواھي و نيکوکاري در جامعه و يکپارچگي، انسجام و نشاط اجتماعي از ھيچ تلاشي فروگذار ننمايند.

وی در پایان گفت: بالاخره شرط بنيادين و اول و آخر، توجه قلبي مسئولين، جامعه فاخر پزشکي و پيرابزشکي و عموم مردم به عنايت الھي و استمداد بنده وار از خالق ھستي است که سرچشمه ھمه امور به دست تدبير، حکمت، لطف، رحمت، ھدايت و قدرت لايزال اوست.



طراحی و پیاده سازی: راد رایانه