دوشنبه 04 فروردین 1399
تعداد بازدید: 19

سازمان های مردم نهاد سلامت در کنار نیروهای بهداشتی و درمان دانشگاه در مقابله باکرونا

انجمن ها و سازمانهای مردم نهاد بويژه تشکل هایی که رسالتشان، حمايت از بيماران و معلولين است، فعاليت های آموزشي و حمایتی گسترده ای را براي توانمندسازی افراد تحت پوشش خود در جهت پيشگيري از ابتلا به کرونا ويروس به انجام رساندند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمود جهانگیر مدير مشارکتهای مردمی دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اھواز با تقدير از اقدامات سازنده و مؤثر سازمانهای مردم اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد، تبلور مشارکت سازماندهی شده، داوطلبانه، آگاھانه و غیرانتفاعی انسان های دغدغه مند و برخوردار از حس مسئوليت اجتماعي است که به حد مطلوبی از باور، انگيزه، اراده و جسارت اقدام براي بهبود مستمر وضعيت جامعه در چارچوب هنجارهای موجود رسيده اند.
وی دامنه فعاليت تشکل های مردمی را نامحدود دانست و بيان کرد: سمن ها در ھنگام بروز بحران هایی نظير سيل و زلزله يا زمان اجراي برنامههای بزرگ ملي مانند بسيج کنترل فشارخون بالا يا در زمان بروز اپیدمی بيماري هایی نظير کرونا ويروس جديد نيز خدمات ارزنده و قابل ستایشی را ارائه دادند.

مدير مشارکت های مردمی دانشگاه اقدامات انجمن های حمايت از بيماران MS، تالاسمی، هموفیلی، کلیوی و دیالیزی، ديابت، سرطان،  PKU، اتيسم، بيماران پروانه ای، بيماران مبتلا به اختلالات ایمنی و مادرزادی، انجمن های حمايت از معلولين، سالمندان، کودکان کار و ساير گروه های آسيب پذير را در جريان اپیدمی کرونا بسيار ھوشمندانه، مدبرانه، عالمانه و دلسوزانه دانست و گفت: البته ممکن است کمبودهایی ھم باشد، اما انتظار افراد از سمن ھا بايد فقط در حد انتظار از گروه های داوطلب مردمی باشد.

وي با اشاره به اينکه بيماران مرتبط با اين انجمن ھا عمدتا" کساني ھستند که از يک سو، سيستم ایمنی ضعيفي دارند و از ديگر سو، امکان قرنطينه کامل خانگي را ندارند، بيان کرد: بسياری از آنها براي گرفتن خدمات درماني ضروری مثل دياليز، شیمی درمانی، رادیوتراپی، دريافت خون يا فاکتورهای انعقادی، تزريقات يا پانسمان های خاص و برخي ديگر از خدمات، ناگزير به خروج از منزل ھستند و به ھمين دليل، بشدت در معرض ابتلا به کرونا آن ھم از نوع خطرناک قرار دارند.

جهانگیر ادامه داد: اگر به تعداد بالای بیمارانی که ضعف سيستم دفاعی بدن آنها را در مواجهه با کرونا بشدت آسيب پذير کرده توجه کنيم، درک بهتری از خدمات سازمان های مردم نهاد سلامت پيدا خواھيم کرد که چرا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اھواز در نبرد با کرونا، استراتژی بهره گيري تمام قد از ظرفیت نهادهای مدني نظير خانه مشارکت مردم در سلامت و سمن ھا، خيريه ھا، کانونهای سلامت محلات، جهادگران و اتحاديه ھا را در اولويت کار خود قرار داده و آنها را بخاطر اثربخشي فعالیتهای پيشگيرانه شان، دوشادوش نیروهای بهداشتی و درماني محسوب مي کند.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه