دوشنبه 04 فروردین 1399
تعداد بازدید: 25

دعوت تشکلهای مردمي و اجتماعي جهت شرکت در طرح غربالگری سلامت در راستای مقابله با کرونا

تشکل ھاي اجتماعی از مردم استان دعوت کردند تا ھرچه سريعتر با مراجعه به سامانه سلامت در طرح غربالگری کرونا شرکت کنند.

دکتر محمد جهانگیر مدیر مشارکتهای مردمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تاکید بر ضرورت شرکت همگانی در سامانه سلامت افزود: بدنبال درخواست حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اھواز از مؤسسات خيريه، سمن ھا، کانون هاي سلامت روستاھا و محلات، گروه ھاي داوطلب و جهادی سلامت، اتحاديه ھا و انجمن های غير دولتی، اين تشکل ھاي اجتماعی از مردم استان دعوت کردند تا ھرچه سريعتر با مراجعه به سامانه سلامت و پاسخ به چند سؤال خود ارزیابی، در طرح غربالگری کرونا شرکت کنند.


مدير مشارکت های مردمی دانشگاه در ادامه گفت: سلامت آحاد جامعه جز با همکاری و همت خود مردم حاصل نمي شود و اميد مي رود با مشارکت فعال ھمه خانوارهای شهری و روستایی و ثبت نام در طرح غربالگري کرونا و خود اظهاری در سامانه به نشاني salamat.gov.ir در خصوص ھر علامت يا مشکل تنفسي که در اعضاي خانواده وجود دارد، ھرچه سريعتر افراد بيمار و مشکوک، شناسایی شده و تيم های سلامت با رسيدگي به موقع به آنها از انتقال ويروس بين افراد و تهدیدات جاني بميزان چشمگیری جلوگيري شود.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه