چهار شنبه 28 اسفند 1398
تعداد بازدید: 9

اقدامات پیشگیرانه در مقابله با ویروس کرونا در مرکز آموزشی درمانی کودکان ابوذر اهواز

سومین کمیته کنترل عفونت بیمارستان ابوذر اهواز ه منظور تنظیم برنامه عملیاتی مقابله با ویروس کرونا در محل سالن جلسات مدیریت بیمارستان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان ابوذر، سومین کمیته کنترل عفونتهای بیمارستانی با حضور دکتر محمدرضا فتحی رئیس بیمارستان، صادق پورافضل مدیر داخلی، دکتر احمد شمسی زاده فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان و دیگر مسئولین واحدهایبیمارستان به منظور تنظیم برنامه عملیاتی مقابله با ویروس کرونا تشکیل شد.

دکتر احمد شمسی زاده فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان و دبیر کمیته کنترل عفونت در تشریح استراتژی های کنترل عفونت جهت پیشگیری و کنترل بیماری ضمن بیان این موضوع که اجرای اصول پیشگیری و کنترل عفونت جزء اساسی در ارائه خدمات درمانی به بیماران است بیان داشت: بکارگیری احتیاطات استاندارد برای همه بیماران در بیمارستان مورد توجه می باشد.

وی ادامه داد: احتیاطات استاندارد شامل بهداشت دست و استفاده از وسایل حفاظت فردی، ضدعفونی ابزار طبی و ملحفه های بیماران، تمیز کردن سطوح و موارد دیگر می باشد. در این میان استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی در کنار رعایت بهداشت دست، نقش مهمی در جلوگیری از گسترش و انتقال بیماری دارد.

عشرت افشاری، مسئول کنترل عفونت بیمارستان در بیان برنامه های عملیاتی پیشگیرانه که توسط واحد کنترل عفونت این مرکز انجام شده است به مواردی شامل برگزاری کنفرانس های آموزشی با حضور پزشکان اطفال و کادر درمانی و ارائه مطالبی از جمله تشریح بیماری، راه انتقال، پیشگیری و احتیاطات استاندارد، فرایند پذیرش، تعیین تکلیف و نمونه گیری از بیماران مشکوک به کرونا ویروس،  تشکیل کمیته کنترل عفونت با محوریت بیماری کرونا ویروس و موضوعات بررسی فرایند پذیرش، مشکلات احتمالی و ارائه پیشنهادات و انجام اقدامات اصلاحی در این زمینه، تهیه پمفلت های آموزشی برای کارکنان و بیماران و مراجعین بیمارستان، نصب پوستر روش صحیح شستشوی دست در تمام سرویس های بهداشت، تهیه کیت حفاظت فردی، نصب بنرهای آموزشی پیشگیری از انتقال کرونا ویروس به تعداد کافی، تهیه نمونه و انتقال آن مطابق ضوابط بسته بندی و استفاده از وسایل مخصوص حمل نمونه های عفونی به آزمایشگاه رفرانس برای تشخیص کرونا ویروس و پیگیری جواب، آموزش چهره به چهره به پرسنل درمانگاه با موضوع شناسایی و شناخت علائم بیماری کرونا ویروس، ارجاع بیماران مشکوک به بیمارستان ابوذر و راه های مقابله و پیشگیری از انتقال بیماری، تهیه استوک دارو برای استفاده بیماران مشکوک به بیماری کروناویروس و نگهداری در دفتر پرستاری بمنظور دسترسی سریع به دارو و ارائه به بخش مورد نظر، تآمین و توزیع محلول های ضدعفونی دست و سطوح برای کارکنان و محیط بیمارستان، برگزاری جلسات آموزشی با موضوع کرونا ویروس برای پزشکان اطفال و پرسنل درمانی بیمارستان، از مهمترین اقدامات انجام شده توسط واحد کنترل عفونت بیمارستان اشاره کرد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه