تلکس وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: برگزاري دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي سوء مصرف مواد مخدر در مركز آموزش مداوم دانشگاه
دوشنبه، 20 شهریور 1396 - 12:50     کد خبر: 12317

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، از شنبه 11 شهريورماه 1396 به مدت ده روز، دوره آموزشي درمان دارويي سوء مصرف مواد ويژه پزشكان عمومي با حضور اساتيد و حدود 50 نفر از پزشكان توسط مركز  آموزش مداوم دانشگاه و با همكاري معاونت درمان در محل كارگاه هاي اين مركز برگزار گرديد.

اين دوره به منظور كسب مهارت هاي درماني سوء مصرف مواد مخدر جهت پزشكان عمومي و شاغل در طرح پزشك خانواده و فعاليت آنان در مراكز درماني سوء مصرف مواد و همچنين افزايش سطح دانش و مهارت هاي علمي رفتاري با بيماران سوء مصرف مواد مخدر انجام گرديد.

گفتني است در اين دوره مباحث علمي از جمله انواع مواد، اپيدميولوژي اعتياد، بيولوژي اعتياد و آموزش خانواده، درمان هاي نگهدارنده با متادون، ارزيابي بيماران و برنامه ريزي مراقبت از بيماران، آشنايي با درمان هاي غير دارويي و جايگزيني و كاهش آسيب مراكز درمان اجباري، مصاحبه انگيزشي و مسموميت، سم زدايي و مباحث ديگر مرتبط با برنامه ارائه شد.


برگشت به تلکس خبرها