تلکس وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: نخستين جلسه هماهنگي امور خيرين در مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) اهواز
شنبه، 19 اسفند 1396 - 13:16     کد خبر: 13525

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) اهواز، جلسه هماهنگي امور خيرين به منظور شناسايي خيرين علاقه مند در امر مشاركت، استفاده از ظرفيت خيرين در استان و بررسي نيازمندي هاي مركز، با حضور مدير داخلي بيمارستان در دفتر رياست تشكيل شد.
 

 

در اين نشست بر تهيه فهرستي از نيازهاي بخش هايي همچون دياليز و ICU تاكيد شد و همچنين مقرر شد افراد خيّري كه تاكنون در اين امر ارزشمند مشاركت كرده اند، شناسايي شوند و در نشستي از مشاركت اين خيرين در بيمارستان تجليل بعمل آيد.
 

 

در اين جلسه بخشي از تجهيزات موردنياز دو بخش دياليز و ICU بررسي شد و انجام هماهنگي هاي لازم جهت استفاده از ظرفيت خيرين در رفع كمبود دستگاه هاي دياليز، تخت هاي ICU و همچنين ونتيلاتورهاي بخش ICU و ساير موارد در دستور كار اين جلسه قرار گرفت.


برگشت به تلکس خبرها