تلکس وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: آماده سازي بيمارستان امام خميني(ره) اهواز در آستانه نوروز 97
شنبه، 19 اسفند 1396 - 13:48     کد خبر: 13527

سرپرست مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) اهواز در نشست هماهنگي ارائه خدمات در تعطيلات نوروز 97 با موضوع " طرح نوروزي ارائه خدمات درماني و تشخيصي در مراكز درماني" تاكيد كرد: با برنامه ريزي و هماهنگي مناسب درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي موردنياز در ايام نوروز فعاليت خود را در طول اجراي طرح استمرار بخشند.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) اهواز، دكتر ساسان موگهي در اين نشست كه در قالب مانور دورميزي با حضور اعضاي مرتبط با موضوع در محل مركز فرماندهي مديريت بحران بيمارستان برگزار شد، اظهاركرد: درمانگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي كه پيش بيني مي شود در ايام نوروز مراجعه كننده خواهد داشت، ضرورت دارد بر اساس برنامه ريزي مناسب و مشخص شدن پزشكان مربوطه، فعال باشند و خدمات لازم را در اين ايام به مهمان نوروزي و مردم شهر ارائه دهند.

 


وي در خصوص يكي از بندهاي اين دستورالعمل جلسه مبني بر لزوم حضور آمبولانس در بيمارستان در روزهاي عيد نوروز گفت: به منظور ارائه خدمات فوري و انتقال به موقع بيمار در ايام نوروز هماهنگي هاي لازم با فوريت هاي پزشكي 115 صورت بگيرد كه حضور دو دستگاه آمبولانس در بيمارستان قطعي و به عنوان مصوبه ديگر اين جلسه ثبت شود.

 


سرپرست مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) اهواز همچنين بر ايجاد هماهنگي با گروه هاي آموزشي جهت حضور فعال پزشكان در درمانگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي و در بخش هاي بيمارستان در ايام نوروز تاكيد كرد و افزود: در خصوص حضور متخصصان داخلي، زنان، اطفال، جراحي، بيهوشي و قلب در ايام نوروز بايد برنامه ريزي مناسب صورت بگيرد.
 

 

دكتر موگهي در ادامه جلسه درباره واحد پشتيباني و تاسيسات و مشكلات پيش روي اين واحد اظهاركرد: به منظور رسيدگي به موقع و مناسب به مسايل مربوط به تاسيسات از جمله سيستم هاي برق رساني بيمارستان، كارگروه ويژه اي شكل گرفت؛ در اين رابطه بايد از تمام ظرفيت هاي درون بيمارستاني، درون دانشگاهي و برون دانشگاهي استفاده شود.

 


به گزارش روابط عمومي؛ جلسه كميته مديريت بحران با موضوع دستورالعمل هاي طرح نوروزي ارائه خدمات در بيمارستان امام خميني(ره) اهواز برگزار شد و كليه بندهاي مربوط به اين دستورالعمل با دكتر موگهي سرپرست بيمارستان، دكتر دليرروي فرد معاون آموزشي، دكتر نژاد كوتي معاون درمان مركز و اعضاي كميته به منظور برنامه ريزي جهت ارتقاي سطح ارائه خدمات تشخيصي و درماني در ايام نوروز برگزار شد.

 


در بخشي از دستورالعمل طرح مذكور كه توسط بريهي دبير كميته مديريت بحران قرائت شد، آمده است؛ با توجه به نزديك شدن تعطيلات نوروز و افزايش تردد مسافران و لزوم حفظ و ارتقاي آمادگي كليه واحدهاي بيمارستاني به ويژه اورژانس ها، بخش هاي ويژه و اتاق هاي عمل و واحدهاي پشتيباني و خدماتي لازم است اقدامات مربوطه در دستوركار روساي بيمارستان ها، مديران داخلي، مديران پرستاري، گروه هاي آموزشي، دستياران و ساير پزشكان متخصص و عمومي و همه مسئولان بخش ها و واحدهاي تابعه قرار بگيرد. طرح نوروزي براساس اعلام معاونت درمان دانشگاه از تاريخ 96/12/23 آغاز مي شود و تا 97/01/15 ادامه دارد.
 

 

با توجه به اينكه تعطيلي خدمات در بخش خصوصي و مطب ها در ايام نوروز باعث افزايش بار مراجعه ها به مراكز درماني و به ويژه بيمارستان هاي دولتي مي شود و اين موضوع موجب ازدحام و شلوغي در اورژانس ها مي شود، لازم است با هماهنگي كليه واحدها تدابير لازم جهت استمرار فعاليت درمانگاهي، بيمارستاني و كلينيك هاي ويژه و افزايش ساعت كاري آن ها در روزهاي تعطيل اتخاذ شود.
 

 

در ادامه اين نشست بر لزوم فعاليت داروخانه ها در تعطيلات نوروزي و كامل بودن استوك هاي دارويي و همچنين بر كاليبراسيون تجهيزات تشخيصي، تصويربرداري و آزمايشگاهي و حصول اطمينان از كاركرد مناسب و صحيح اين تجهيزات تاكيد شد.

 


همچنين به منظور جلوگيري از كاهش توان ارائه خدمات تخصصي، ضرورت يافت برنامه ريزي نيروي انساني جهت تامين نيروي تخصصي كادر درماني و هماهنگي در ايام مرخصي پرسنل و متخصصان انجام شود و كليه مديران پرستاري و سوپروايزرهاي بيمارستان موظف اند اطلاعات لازم را در زمان پايان شيف در سامانه مربوطه ثبت كنند كه اين اقدام در بيمارستان امام خميني(ره) اهواز در حال انجام است.


برگشت به تلکس خبرها