تلکس وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: كشف و معدوم سازي بيش از 10تن ماده غذايي غير مجاز طي سالجاري در غرب اهواز
دوشنبه، 21 اسفند 1396 - 10:08     کد خبر: 13536

مهندس مهرداد شريفي رئيس مركز بهداشت غرب اهواز در اين باره اظهار داشت: از آنجائيكه سلامت مواد غذايي مصرفي ارتباط مستقيمي با سلامت جامعه مصرف كننده دارد، نمونه برداري و كنترل مواد غذايي در سطح توليد و عرضه از مهمترين راههاي تعيين كننده سلامت مواد غذايي است . از اين رو در اين راستا كارشناسان بهداشت محيط مركز بهداشت غرب اهواز از ابتداي سال جاري موفق به انجام بيش از 500 مورد نمونه برداري از مواد غذايي، جهت ارجاع به آزمايشگاه بمنظور انجام  آزمايش از نظر تعيين قابليت مصرف انساني و كنترل آلودگيهاي احتمالي در فرايند توليد شده اند . طي اين مدت بيش از 10000 كيلوگرم (بيش از 10 تن) ماده غذايي غيرقابل مصرف را كشف و ضبط و از دسترس مصرف خارج و معدوم نمودند

رئيس مركز بهداشت غرب اهواز از شهروندان خواست هر گونه تخلف در امور مرتبط با سلامت شهروندان در حوزه اين مركز  را از طريق سامانه تلفني 190 اطلاع دهند و يا به  شماره تلفن 33914230  داخلي 111-112-113  بهداشت محيط غرب اهواز جهت پيگيري تماس حاصل نمايند .


برگشت به تلکس خبرها