تلکس وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: موانع احتمالي برقراري زودرس تماس پوست با پوست مادر و نوزاد
دوشنبه، 21 اسفند 1396 - 10:41     کد خبر: 13538

سمينار آموزشي تماس پوست با پوست مادر و نوزاد با تشريح موانع احتمالي برقراري زودرس تماس پوست با پوست و دستورالعمل كشوري آن در بيمارستان امام خميني(ره) اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) اهواز، مباحث آموزشي اين سمينار در دو بخش موانع احتمالي و تشريح دستورالعمل كشوري توسط دكتر نهال ناصحي و دكتر ميثم رضا بقراطي ارائه شد.


در بخش نخست كه توسط دكتر ناصحي ارائه گرديد، درباره موانع احتمالي برقراري زودرس تماس پوست با پوست عنوان شد: بسياري از اين موانع به عملكردهاي رايج و نه به دلايل پزشكي مربوط مي شوند بنابراين با تغيير در آنها مي توان به اين هدف دست يافت.

 

نياز نوزاد به معاينه، ترس از هيپوترمي نوزاد، نياز مادر به سوچور جراحي، شستشوي نوزاد، شلوغي اتاق زايمان، كمبود پرسنل، خواب الودگي نوزاد، خستگي مادر و عدم تمايل مادر به بغل كردن نوزاد از جمله موانع احتمالي برقراري زودرس تماس پوست با پوست مادر و نوزاد است.

 

همچنين مطرح شد: در زماني كه نوزاد به معاينه نياز دارد، بيشتر معاينات را مي توان در حالتي كه نوزاد روي قفسه سينه مادر قرار گرفته انجام داد و توزين نوزاد نيز بايد به تعويق افتد.  ساير اقدامات جهت ادميت نوزاد مانند تزريق ويتامين K و قطره چشمي و نظاير آن بايد بعد از برقراري تماس پوست با پوست انجام شود.

 

هنگامي كه ترس از هيپوترمي نوزاد وجود دارد نيز براي پيشگيري از هيپوترمي نوزاد، مي توان نوزاد را پس از تولد خشك كرده و با يك پارچه خشك يا پتو بپوشانند، به طوري كه سر نوزاد نيز پوشيده باشد. تنظيم درجه حرارت در بدن نوزاداني كه در تماس پوست با پوست مادر هستند، نسبت به زماني كه زير وارمر قرار دارند، بهتر انجام مي گيرد.


همچنين در مواقعي كه مادر به سوچور جراحي و بخيه زدن نياز دارد نيز نوزاد مي تواند روي سينه مادر قرار گيرد، اين اقدام درد، استرس و خونريزي مادر را كم كاهش مي دهد.

 

هنگام شست و شوي نوزاد هم بايد به اين نكته توجه كرد كه تاخير در انجام اولين شست و شوي نوزاد سبب نفوذ ورنيكس به داخل پوست شده و پوست را نرم و محافظت مي كند. همچنين از كاهش دماي بدن نوزاد پيشگيري مي كند. نوزاد را مي توان پس از تولد فقط خشك كرد.

 


در موقعي هم كه اتاق زايمان شلوغ است، مي توان مادر و نوزاد را در حالت تماس پوست به پوست به بخش منتقل كرد تا تماس در آنجا ادامه يابد و در صورتي كه براي مراقبت از مادر و نوزاد، كاركنان بهداشتي در دسترس نباشند يكي از اعضاي آموزش ديده خانواده مي تواند در كنار مادر و نوزاد بماند.

 


همچنين در رابطه با نوزاداني كه در نتيجه اقدامات پزشكي و دارويي مادر خواب آلود هستند، برقراري تماس پوست با پوست از اهميت بيشتري برخوردار است چرا كه اين نوزادان براي برقراري ارتباط عاطفي و تغذيه نياز به حمايت بيشتري دارند. هنگام خستگي مادر نيز كمتر مشاهده شده كه مادر آنقدر خسته است كه نتواند نوزادش را در بغل نگهدارد. برخي روش ها نظير ندادن مايعات و غذا، تجويز سرم و دارو و ساير اقداماتي كه ممكن است مدت درد را افزايش دهد، سبب خستگي مادر مي شود كه بايد در اين موراد تجديد نظر كرد. تماس با نوزاد به مادر كمك مي كند كه آرام شود.

 

در مواردي هم چنانچه مادر تمايل ندارد نوزادش را در بغل نگه دارد، ممكن است نشان دهنده افسردگي او باشد و در معرض خطر بيشتري براي ترك نوزاد يا كودك آزاري است لذا تشويق براي برقراري تماس خطر كودك آزاري را كاهش مي دهد.


در دستورالعمل كشوري نيز مباحثي درباره شرايط كلي زايمان طبيعي شامل مواردي چون وظيفه تيم پزشكي در ساعت اول تولد (در زايمان طبيعي، در زايمان از طريق سزارين با بي حسي ناحيه اي و در زايمان از طريق سزارين با بيهوشي عمومي ) و همچنين وظيفه تيم پزشكي در بخش پس از زايمان مطرح شد.


سمينار آموزشي تماس پوست با پوست مادر و نوزاد به همت بريهي سوپروايزر دفتر پرستاري مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) برگزار شد.


برگشت به تلکس خبرها