تلکس وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: برگزاري جلسه هماهنگي سرشماري ساليانه در هفتكل
دوشنبه، 21 اسفند 1396 - 13:52     کد خبر: 13550

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان هفتكل، يكشنبه نوزدهم اسفندماه 96 جلسه هماهنگي سرشماري ساليانه شهرستان با حضور رئيس مركز بهداشت شهرستان در محل دفتر مدير شبكه برگزار گرديد.

در اين جلسه مهندس آهنگي سرپرست مركز بهداشت هفتكل گفت: در كشورهاي در حال توسعه، نبود اطلاعات در بسياري از زمينه‌ها و وجود آمارهاي پراكنده و گاه متناقض، مانعي در جهت تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه بوده است.

سرپرست مركز بهداشت هفتكل افزود: بر اين اساس سرشماري سالانه در ساختار شبكه سلامت توسط بهورزان در سطح روستاها و بازخواني پرونده هاي شهري توسط پرسنل مراكز بهداشتي و درماني و رابطين بهداشتي در سطح شهرها انجام مي گردد و لازم است با توجه به اهميت موضوع، نهايت دقت و اهتمام لازم بعمل آيد.


برگشت به تلکس خبرها