تلکس وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: شوراي آموزش پزشكي ، تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي
سه شنبه، 22 اسفند 1396 - 14:57     کد خبر: 13556

به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، جلسه شوراي آموزش پزشكي ، تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي با حضور دكتر نظري رئيس دانشگاه علوم پزشكي اهواز و دكتر بوستاني معاون توسعه آموزش و دكتر سيديان رئيس دانشكده پزشكي و معاونين دانشكده پزشكي و همچنين  مديران گروههاي باليني در سالن جلسات دانشكده برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه معاون فرهنگي – دانشجويي دانشكده در ارتباط با آيين نامه رفتار و پوشش حرفه اي فراگيران توضيحاتي را ارئه و تاكيد نمود: مسئول اجراي اين آيين نامه رئيس دانشكده و اطلاع رساني و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده مديران گروه هاي آموزشي خواهد بود و مديران گروه هاي آموزشي موظف به معرفي دو نفر از اعضاء گروه (ترجيحا يك نفر آقا و يك نفر خانم ) به دانشكده به عنوان مسئولين اجراي آيين نامه رفتار و پوشش حرفه اي خواهند بود..

در بخش ديگيري دكتر بوستاني در ارتباط با اختصاص 9 ميليارد تومان براي آموزش دانشگاه و افزايش بودجه آموزش دانشگاه از يك درصد به سه درصد و اختصاص ميزان 10 درصد كارانه كه در اختيار دانشگاه به اعضاي فعال و افرادي كه رضايت بيشتري از آنها دارند توضيح دادند. وي همچنين در زمينه تاسيس مركز همايش هاي دانشگاه توضيحاتي بيان نمود

در ادامه دكتر سيديان در ارتباط با تقدير از دستياران نمونه از هر گروه آموزشي يك نفر با انتخاب گروه آموزشي تا پايان سال خبر دادند. ايشان از تهيه و تنظيم برنامه زمانبدي مشخص  جلسات از اسفند ماه و در اختيار قرار دادن برنامه به اعضا هيات علمي جهت بهره برداري از آن خبر داد


برگشت به تلکس خبرها